Skip to main content
 • Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR

  Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR

  Kredyt na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych - Symbol UP

  Preferencyjny kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania

  Umowa kredytu może zostać zawarta do 31 grudnia 2023 r.

  Kredyt na skup produktów- Symbol S

  Preferencyjny kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania na utrzymanie płynności. Umowa kredytu może zostać zawarta do 15.10.2023 r. Okres kredytowania do 18 miesięcy. Dopłaty ARiMR do oprocentowania przysługują przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy kredytu. Karencja w spłacie kapitału do 1 roku. Przeznaczenie kredytu 1. Kredyt może być udzielony na poprawę płynności finansowej dla podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, lub skupu lub mrożenia owoców miękkich. 2. Kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie działalności, o której mowa w ust. 1, w tym również na refinansowanie już poniesionych wydatków i spłatę kredytów zaciągniętych na finansowanie tych wydatków.

  Oddział w Staszowie

  28-200 Staszów, ul. Kościelna 25
  tel.: 15 864-70-60

  Godziny pracy:

  Poniedziałek   730 – 1700
  Wtorek 730 – 1700
  Środa 730 – 1700
  Czwartek 730 – 1700
  Piątek 730 – 1700
  Sobota Nieczynne

  Oddział w Bogorii

  28-210 Bogoria, ul. Rynek 4
  tel.: 15 851-44-30

  Godziny pracy:

  Poniedziałek   830 – 1600
  Wtorek 830 – 1600
  Środa 830 – 1600
  Czwartek 830 – 1600
  Piątek 830 – 1600
  Sobota Nieczynne
  Oddział w Iwaniskach

  27-570 Iwaniska, ul. Opatowska 21
  tel.: 15 860-12-02

  Godziny pracy:

  Poniedziałek  830 – 1600
  Wtorek 830 – 1600
  Środa 830 – 1600
  Czwartek 830 – 1600
  Piątek 800 – 1530
  Sobota Nieczynne
  Oddział w Rytwianach

  28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 8
  tel.: 15 864-74-10

  Godziny pracy:

  Poniedziałek   830 – 1600
  Wtorek 830 – 1600
  Środa 830 – 1600
  Czwartek 830 – 1600
  Piątek 830 – 1600
  Sobota Nieczynne
  Znajdziesz nas też tutaj