Skip to main content
  • Godziny graniczne

Godziny graniczne

Przelewy krajowe

Lp. Rodzaj przelewu Placówka Banku System bankowości internetowej
1. Przelew wewnętrzny w Banku1 w godzinach pracy placówki 18:00
2. ELIXIR wychodzący:1) 2) 13:30 18:00
3. ELIXIR przychodzący: I sesja do godziny 12:00 II sesja do godziny 15:00 III sesja do godziny 18:00 ———–

1)Przelewy zlecone po godzinie 13:30 i 18:00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym
2)Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 18:00, obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany najbliższym dniu roboczym.

Przelewy zagraniczne

Lp. Rodzaj przelewu Data waluty Placówka Banku
1. Przelew wychodzący:1)
1.1. Przekaz w trybie standardowym:
1.1.1. SEPA, D+1 16:30
1.1.2. polecenie wypłaty D+2 16:30
1.3. Przekaz w trybie pilnym D 12:30
2. Przelew przychodzący D 16:30

1)Przelew wychodzący zlecony:

· w dniu roboczym po godzinie granicznej będzie wykonany z datą waluty jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.

· w dniu innym niż roboczy obciąży rachunek klienta w następnym dniu roboczym, a przelew będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym

Znajdziesz nas też tutaj