Skip to main content
 • Kredyt w rachunku bieżącym

  Kredyt w rachunku bieżącym

  Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego, którzy, nie korzystają w Banku z innej formy kredytowania w rachunku bieżącym.

  Kredyt w rachunku bieżącym to krótkoterminowy kredyt obrotowy o charakterze odnawialnym. Każdy wpływ środków na Twój rachunek powoduje spłatę całości lub części kredytu oraz odnowienie się kredytu i możliwość ponownego i wielokrotnego wykorzystywania limitu. Kredyt w rachunku bieżącym może być przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań firmy, w tym na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego udzielonego przez inny bank. Jednym z warunków udzielenia kredytu jest posiadanie rachunku bieżącego w BS Staszów. Wysokość limitu uzależniona jest od potrzeb Twojego gospodarstwa, posiadanej zdolności kredytowej i obrotów w rachunku bieżącym.

  Przeznaczenie produktu

  1. Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub  świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.
  2. Kredyt może być udzielony na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez inny bank.
  3. Kredyt nie może być przeznaczony na spłatę kredytu/ów w Banku – z wyłączeniem spłat dokonywanych w ramach kredytów, dla których rachunek bieżący jest wskazany do cyklicznej spłaty zobowiązań wobec Banku.
  Kwota kredytu
  Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest w powiązaniu z wpływami na rachunek bieżący, rachunek/i pomocniczy/e, w tym walutowy/e w wysokości adekwatnej do realizowanych lub deklarowanych wpływów na te rachunki.
  Minimalna kwota kredytu wynosi 50 000 PLN.
  Maksymalna kwota kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta oraz wysokość wpływów przeprowadzanych przez rachunki bankowe i nie może być wyższa niż 2,0-krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunki bankowe Klienta z ostatnich 6 miesięcy (12 miesięcy – dot. Klientów prowadzących działalności sezonową lub rolniczą).

  Korzyści

  ✓ dodatkowe źródło finansowania w ramach dostępnego limitu

  ✓ termin spłaty limitu do 12 miesięcy z możliwością odnowienia limitu kredytu na kolejne okresy

  ✓ odsetki płatne w okresach miesięcznych

  ✓ kredyt w formie linii kredytowej ma charakter kredytu odnawialnego – może być wielokrotnie wykorzystywany a każda wpłata na rachunek bieżący zmniejsza zadłużenie 

  ✓ szybki dostęp do środków pieniężnych 

  ✓ możliwość przyznania kredytu podmiotowi, który założył w Banku rachunek bieżący i przeniósł na ten rachunek obroty z innego banku

  Okres kredytowania

  Kredyt jest udzielany na okres 12 lub 24 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania.

  Oddział w Staszowie

  28-200 Staszów, ul. Kościelna 25
  tel.: 15 864-70-60

  Godziny pracy:

  Poniedziałek   730 – 1700
  Wtorek 730 – 1700
  Środa 730 – 1700
  Czwartek 730 – 1700
  Piątek 730 – 1700
  Sobota Nieczynne

  Oddział w Bogorii

  28-210 Bogoria, ul. Rynek 4
  tel.: 15 851-44-30

  Godziny pracy:

  Poniedziałek   830 – 1600
  Wtorek 830 – 1600
  Środa 830 – 1600
  Czwartek 830 – 1600
  Piątek 830 – 1600
  Sobota Nieczynne
  Oddział w Iwaniskach

  27-570 Iwaniska, ul. Opatowska 21
  tel.: 15 860-12-02

  Godziny pracy:

  Poniedziałek  830 – 1600
  Wtorek 830 – 1600
  Środa 830 – 1600
  Czwartek 830 – 1600
  Piątek 800 – 1530
  Sobota Nieczynne
  Oddział w Rytwianach

  28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 8
  tel.: 15 864-74-10

  Godziny pracy:

  Poniedziałek   830 – 1600
  Wtorek 830 – 1600
  Środa 830 – 1600
  Czwartek 830 – 1600
  Piątek 830 – 1600
  Sobota Nieczynne
  Znajdziesz nas też tutaj