Kredyt Szybka Inwestycja AGRO

Produkt przeznaczony dla Klientów podejmujących lub prowadzących działalność rolniczą.

Przeznaczenie produktu

Kredyt może być przeznaczony na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego, powiększenie gospodarstwa rolnego mającego powierzchnię ogólną, co najmniej 1ha, reorganizację już posiadanego gospodarstwa rolnego polegającą np. na wprowadzeniu nowej działalności produkcyjnej, specjalizacji produkcji, zwiększenia skali produkcji lub zamianie technologii produkcji, urządzenie gospodarstwa rolnego (zakupu gruntów rolnych, zakupem budynków lub budowli służących produkcji rolnej, budowę, przebudowę, remont lub modernizację budynków, budowli wykorzystywanych do działalności rolniczej, zakupie maszyn, urządzeń lub wyposażenia - przeznaczonych do produkcji rolnej, zakupem lub odnowieniem stada podstawowego zwierząt hodowlanych, zakupie innych rzeczowych środków przeznaczonych do produkcji rolnej, spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu).
Kwota kredytu
Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN.
Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem, ale nie może być większa niż 1 000 000 PLN.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania zależy od rodzaju finansowanej inwestycji i przedstawia się następująco:
1)    15 lat – jeśli wartość inwestycji w nieruchomość rolną stanowi co najmniej 70% wartości całej inwestycji;
2)    10 lat – w pozostałych przypadkach.

Oddział w Staszowie

28-200 Staszów, ul. Kościelna 25
tel.: 15 864-70-60

Godziny pracy:

Poniedziałek   730 – 1700
Wtorek 730 – 1700
Środa 730 – 1700
Czwartek 730 – 1700
Piątek 730 – 1700
Sobota Nieczynne

Oddział w Bogorii

28-210 Bogoria, ul. Rynek 4
tel.: 15 851-44-30

Godziny pracy:

Poniedziałek   830 – 1600
Wtorek 830 – 1600
Środa 830 – 1600
Czwartek 830 – 1600
Piątek 830 – 1600
Sobota Nieczynne
Oddział w Iwaniskach

27-570 Iwaniska, ul. Opatowska 21
tel.: 15 860-12-02

Godziny pracy:

Poniedziałek  830 – 1600
Wtorek 830 – 1600
Środa 830 – 1600
Czwartek 830 – 1600
Piątek 800 – 1530
Sobota Nieczynne
Oddział w Rytwianach

28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 8
tel.: 15 864-74-10

Godziny pracy:

Poniedziałek   830 – 1600
Wtorek 830 – 1600
Środa 830 – 1600
Czwartek 830 – 1600
Piątek 830 – 1600
Sobota Nieczynne
Znajdziesz nas też tutaj