Kredyt w rachunku bieżącym

Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego, którzy, nie korzystają w Banku z innej formy kredytowania w rachunku bieżącym.

Przeznaczenie produktu

1.    Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub  świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.
2.    Kredyt może być udzielony na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez inny bank.
3.    Kredyt nie może być przeznaczony na spłatę kredytu/ów w Banku – z wyłączeniem spłat dokonywanych w ramach kredytów, dla których rachunek bieżący jest wskazany do cyklicznej spłaty zobowiązań wobec Banku.
Kwota kredytu
Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest w powiązaniu z wpływami na rachunek bieżący, rachunek/i pomocniczy/e, w tym walutowy/e w wysokości adekwatnej do realizowanych lub deklarowanych wpływów na te rachunki.
Minimalna kwota kredytu wynosi 50 000 PLN.
Maksymalna kwota kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta oraz wysokość wpływów przeprowadzanych przez rachunki bankowe i nie może być wyższa niż 2,0-krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunki bankowe Klienta z ostatnich 6 miesięcy (12 miesięcy – dot. Klientów prowadzących działalności sezonową lub rolniczą).

Okres kredytowania

Kredyt jest udzielany na okres 12 lub 24 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania.

Oddział w Staszowie

28-200 Staszów, ul. Kościelna 25
tel.: 15 864-70-60

Godziny pracy:

Poniedziałek   730 – 1700
Wtorek 730 – 1700
Środa 730 – 1700
Czwartek 730 – 1700
Piątek 730 – 1700
Sobota Nieczynne

Oddział w Bogorii

28-210 Bogoria, ul. Rynek 4
tel.: 15 851-44-30

Godziny pracy:

Poniedziałek   830 – 1600
Wtorek 830 – 1600
Środa 830 – 1600
Czwartek 830 – 1600
Piątek 830 – 1600
Sobota Nieczynne
Oddział w Iwaniskach

27-570 Iwaniska, ul. Opatowska 21
tel.: 15 860-12-02

Godziny pracy:

Poniedziałek  830 – 1600
Wtorek 830 – 1600
Środa 830 – 1600
Czwartek 830 – 1600
Piątek 800 – 1530
Sobota Nieczynne
Oddział w Rytwianach

28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 8
tel.: 15 864-74-10

Godziny pracy:

Poniedziałek   830 – 1600
Wtorek 830 – 1600
Środa 830 – 1600
Czwartek 830 – 1600
Piątek 830 – 1600
Sobota Nieczynne
Znajdziesz nas też tutaj