Kredyt szybka inwestycja

Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego.

Przeznaczenie produktu

Finansowanie inwestycji związanych z zakupem środków transportu, zakupem maszyn i urządzeń, zakupem nieruchomości;
zakupem budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności gospodarczej, remontem/adaptacją budynków lub pomieszczeń służących do prowadzenia działalności gospodarczej, zakupem komputerów i sprzętu biurowego, spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku, udzielonego na w/w cele, wykupem środków trwałych z leasingu.
Kwota kredytu
Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN.
Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem, ale nie może być większa niż 1 000 000 PLN.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania zależy jest od rodzaju finansowanej inwestycji i przedstawia się następująco:
1)    3 lata – w przypadku komputerów, sprzętu biurowego;
2)    8 lat – w przypadku maszyn, urządzeń i innych ruchomości;
3)   10 lat – w przypadku zakupu/remontu/modernizacji nieruchomości.

Oddział w Staszowie

28-200 Staszów, ul. Kościelna 25
tel.: 15 864-70-60

Godziny pracy:

Poniedziałek   730 – 1700
Wtorek 730 – 1700
Środa 730 – 1700
Czwartek 730 – 1700
Piątek 730 – 1700
Sobota Nieczynne

Oddział w Bogorii

28-210 Bogoria, ul. Rynek 4
tel.: 15 851-44-30

Godziny pracy:

Poniedziałek   830 – 1600
Wtorek 830 – 1600
Środa 830 – 1600
Czwartek 830 – 1600
Piątek 830 – 1600
Sobota Nieczynne
Oddział w Iwaniskach

27-570 Iwaniska, ul. Opatowska 21
tel.: 15 860-12-02

Godziny pracy:

Poniedziałek  830 – 1600
Wtorek 830 – 1600
Środa 830 – 1600
Czwartek 830 – 1600
Piątek 800 – 1530
Sobota Nieczynne
Oddział w Rytwianach

28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 8
tel.: 15 864-74-10

Godziny pracy:

Poniedziałek   830 – 1600
Wtorek 830 – 1600
Środa 830 – 1600
Czwartek 830 – 1600
Piątek 830 – 1600
Sobota Nieczynne
Znajdziesz nas też tutaj