Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego.

Przeznaczenie produktu

1.    Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie:
1)    bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych;
2)    zabezpieczenia płatności z tytułu akredytywy;
3)    jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług;
4)    terminowych rozliczeń z tytułu podatków, w tym podatku od towarów i usług VAT oraz terminowych rozliczeń z pracownikami.
2.    Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.
Kwota kredytu
Minimalna kwota kredytu wynosi 1 000 PLN.
Maksymalna kwota kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta z zastrzeżeniem, iż kwota kredytu nie może przekroczyć:
1)    100.000 PLN dla Klientów rozliczających się w formie karty podatkowej,
2)    200.000 PLN dla Klientów rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytu - 36 miesięcy.

Oddział w Staszowie

28-200 Staszów, ul. Kościelna 25
tel.: 15 864-70-60

Godziny pracy:

Poniedziałek   730 – 1700
Wtorek 730 – 1700
Środa 730 – 1700
Czwartek 730 – 1700
Piątek 730 – 1700
Sobota Nieczynne

Oddział w Bogorii

28-210 Bogoria, ul. Rynek 4
tel.: 15 851-44-30

Godziny pracy:

Poniedziałek   830 – 1600
Wtorek 830 – 1600
Środa 830 – 1600
Czwartek 830 – 1600
Piątek 830 – 1600
Sobota Nieczynne
Oddział w Iwaniskach

27-570 Iwaniska, ul. Opatowska 21
tel.: 15 860-12-02

Godziny pracy:

Poniedziałek  830 – 1600
Wtorek 830 – 1600
Środa 830 – 1600
Czwartek 830 – 1600
Piątek 800 – 1530
Sobota Nieczynne
Oddział w Rytwianach

28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 8
tel.: 15 864-74-10

Godziny pracy:

Poniedziałek   830 – 1600
Wtorek 830 – 1600
Środa 830 – 1600
Czwartek 830 – 1600
Piątek 830 – 1600
Sobota Nieczynne
Znajdziesz nas też tutaj