Skip to main content
 • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

  Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego.

  Przeznaczenie produktu

  1.    Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie:
  1)    bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych;
  2)    zabezpieczenia płatności z tytułu akredytywy;
  3)    jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług;
  4)    terminowych rozliczeń z tytułu podatków, w tym podatku od towarów i usług VAT oraz terminowych rozliczeń z pracownikami.
  2.    Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.
  Kwota kredytu
  Minimalna kwota kredytu wynosi 1 000 PLN.
  Maksymalna kwota kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta z zastrzeżeniem, iż kwota kredytu nie może przekroczyć:
  1)    100.000 PLN dla Klientów rozliczających się w formie karty podatkowej,
  2)    200.000 PLN dla Klientów rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

  Okres kredytowania

  Maksymalny okres kredytu - 36 miesięcy.

  Oddział w Staszowie

  28-200 Staszów, ul. Kościelna 25
  tel.: 15 864-70-60

  Godziny pracy:

  Poniedziałek   730 – 1700
  Wtorek 730 – 1700
  Środa 730 – 1700
  Czwartek 730 – 1700
  Piątek 730 – 1700
  Sobota Nieczynne

  Oddział w Bogorii

  28-210 Bogoria, ul. Rynek 4
  tel.: 15 851-44-30

  Godziny pracy:

  Poniedziałek   830 – 1600
  Wtorek 830 – 1600
  Środa 830 – 1600
  Czwartek 830 – 1600
  Piątek 830 – 1600
  Sobota Nieczynne
  Oddział w Iwaniskach

  27-570 Iwaniska, ul. Opatowska 21
  tel.: 15 860-12-02

  Godziny pracy:

  Poniedziałek  830 – 1600
  Wtorek 830 – 1600
  Środa 830 – 1600
  Czwartek 830 – 1600
  Piątek 800 – 1530
  Sobota Nieczynne
  Oddział w Rytwianach

  28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 8
  tel.: 15 864-74-10

  Godziny pracy:

  Poniedziałek   830 – 1600
  Wtorek 830 – 1600
  Środa 830 – 1600
  Czwartek 830 – 1600
  Piątek 830 – 1600
  Sobota Nieczynne
  Znajdziesz nas też tutaj