Awizowanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych

wstawiony przez bsstaszow30 kwietnia 2021

Informujemy, iż w Banku Spółdzielczym w Staszowie obowiązują następujące zasady dotyczące obsługi gotówkowej, tj.:

I. Wypłaty gotówkowe w kasach Banku:

  1. Wypłaty kwot do 100.000,00 PLN i do 1.000,00 EUR/USD nie podlegają obowiązkowi wcześniejszego zgłoszenia (awizowania).
  2. Wypłaty kwoty powyżej 100.000,00 PLN oraz 1.000,00 EUR/USD wymagają każdorazowo wcześniejszego zgłoszenia.
  3. Terminy zgłaszania wypłat gotówkowych w zależności od waluty przedstawiają się następująco:
  • PLN – do godziny  1100 w dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty,
  • EUR/USD – do godziny  900 na trzy dni robocze przed terminem wypłaty.

II. Wskazane powyżej limity dotyczą sumy wypłat gotówkowych w danej walucie z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank Spółdzielczy.

III. Realizacja wypłaty gotówkowej, która wymagała awizowania następuje w uzgodnionym z Klientem w dniu po godz. 14-tej.

IV. Bank może odmówić realizacji nieawizowanych wypłat gotówkowych i nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Posiadacza rachunku w związku z odmową dokonania wypłaty gotówkowej z powodu braku wcześniejszego jej awizowania.

V. W przypadku nie podjęcia środków z tytułu uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówkowej, Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą Tabelą prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Staszowie właściwą dla obciążanego rachunku.

Masz pytania o naszą ofertę?

Skontaktuj się z nami w wybrany przez Ciebie sposób

Zadzwoń

+48 15 864 70 60

Infolinia czynna w dni robocze
w godz. 7:30 – 17:00
(Koszt połączenia wg stawki operatora)


Oddział w Staszowie
ul. Kościelna 25, 28-200 Staszów
+48 15 864 70 60

Oddział w Bogorii
ul. Rynek 4, 28-210 Bogoria
+48 15 851 44 30

Oddział w Iwaniskach
ul. Opatowska 21, 27-570 Iwaniska
+48 15 860 12 02

Oddział w Rytwianach
ul. Staszowska 8, 28-236 Rytwiany
+48 15 864 74 10