Skip to main content
 • Aktualności
 • Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 20.06.2024 r. na godz. 10.00 w Staszowie. Czytaj więcej...

Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 20.06.2024 r. na godz. 10.00 w Staszowie. Czytaj więcej...

23-05-2024

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

 

Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 20.06.2024 r. na godz. 10.00 w Staszowie w Restauracji Perła przy ulicy 11 Listopada 202 (II termin 10.30), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad
 5. Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 6. Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej
 7. Wybór Komisji do spraw ocen odpowiedniości
 8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 26.06.2023 r.
 9. Zgłaszanie kandydata na członka do Rady Nadzorczej
 10. Przyjęcie zaktualizowanej Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Staszowie
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2023r.
 12. Przedstawienie sprawozdań i raportów Rady Nadzorczej:
  1. z działalności za 2023 r.,
  2. z polityki wynagrodzeń,
  3. z samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w 2023 r.
 13. Przedstawienie Sprawozdania Komisji do spraw ocen odpowiedniości oraz podjęcie indywidualnych uchwał w sprawie ocen odpowiedniości
 14. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
  2. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok
  3. oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń
  4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku
  5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
  7. określenia górnej granicy zobowiązań
  8. podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok
 15. Przedstawienie Sprawozdania Komisji do spraw ocen odpowiedniości oraz podjęcie uchwał w sprawie:
  1. indywidualnej oceny odpowiedniości kandydata na członka do Rady Nadzorczej
  2. kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej
 1. Wybór członka do Rady Nadzorczej
 2. Uchwalenie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Staszowie
 3. Uchwalenie kierunków działania Banku
 4. Wolne wnioski
 5. Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 6. Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej
 7. Zamknięcie obrad.

                                                                                  

                                                                                         ZARZĄD BANKU

Znajdziesz nas też tutaj