• Aktualności
 • Kredyt Płynnościowy - na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych z dopłatami do oprocentowania z ARiMR. Sprawdź już teraz!

Kredyt Płynnościowy - na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych z dopłatami do oprocentowania z ARiMR. Sprawdź już teraz!

22-09-2023

kredyt plynnosciowy a4

 

Prowizja za udzielenie kredytu – 0,5% od kwoty kredytu

Maksymalna kwota kredytu zależy od wielkości Twojego gospodarstwa:

 • 100 000 zł – gdy gospodarstwo rolne jest do 50 ha użytków rolnych;
 • 200 000 zł – gdy gospodarstwo rolne jest powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
 • 400 000 zł – gdy gospodarstwo rolne jest powyżej 100 ha użytków rolnych.

Brak konieczności wniesienia udziału własnego.

Okres kredytowania do 60 miesięcy.

Umowa kredytu może zostać zawarta do 31.12.2023 r. włącznie.

Brak konieczności udokumentowania wydatkowania środków z kredytu.

Kredyt może zostać przeznaczony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 • paliwa na cele rolnicze,
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
 • pasz objętościowych,

Kredyt nie może zostać przeznaczony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020.

Zapraszamy do oddziałów – nasi pracownicy udzielą Ci wyczerpujących informacji.

Znajdziesz nas też tutaj