Skip to main content
  • Aktualności
  • Zarząd Banku Spółdzielczego w Staszowie działając w oparciu o § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich. Czytaj więcej...

Zarząd Banku Spółdzielczego w Staszowie działając w oparciu o § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich. Czytaj więcej...

21-03-2024

Zarząd Banku Spółdzielczego w Staszowie działając w oparciu o § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w I i II terminie według poniższego harmonogramu:

Lp.

 Nazwa Grupy Członkowskiej

               Miejsce Zebrania

              Data i godz. Zebrania I termin

                 Data i godz. Zebrania II termin

1

Grupa Członkowska Nr I

 Oddział Rytwiany ul. Staszowska 8

              15.04.2024 r.  godz. 11:30

                 15.04.2024 r. godz. 12:00

2

Grupa Członkowska Nr II

 Oddział Rytwiany ul. Staszowska 8

              15.04.2024 r.  godz. 13:30

                 15.04.2024 r. godz. 14:00

3

Grupa Członkowska Nr III

 Oddział Bogoria ul. Rynek 4

              22.04.2024 r.  godz. 10:00

                 22.04.2024 r. godz. 10:30

4

Grupa Członkowska Nr IV

 Oddział Bogoria ul. Rynek 4

              22.04.2024 r.  godz. 12:00

                22.04.2024 r. godz. 12:30

5

Grupa Członkowska Nr V

 Oddział Iwaniska ul. Opatowska 21

              17.04.2024 r.  godz. 10:00

                17.04.2024 r. godz. 10:30

6

Grupa Członkowska Nr VI

 Oddział Iwaniska ul. Opatowska 21

              17.04.2024 r.  godz. 12:00

                17.04.2024 r. godz. 12:30

7

Grupa Członkowska Nr VII

 Oddział Iwaniska ul. Opatowska 21

              17.04.2024 r.  godz. 14:00

                17.04.2024 r. godz. 14:30

8

Grupa Członkowska Nr VIII

 Centrala w Staszowie ul. Kościelna 25

              18.04.2024 r.  godz. 11.00

                18.04.2024 r. godz. 11:30

9

Grupa Członkowska Nr IX

 Centrala w Staszowie ul. Kościelna 25

              18.04.2024 r.  godz. 12.30

                18.04.2024 r. godz. 13:00

10

Grupa Członkowska Nr X

 Centrala w Staszowie ul. Kościelna 25

              18.04.2024 r.  godz. 14:00

                18.04.2024 r. godz. 14:30

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedłożenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2023 r.
  5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku.
  6. Dyskusja, sprawy rożne, wnioski i postulaty.
  7. Zamknięcie Zebrania.

Zebranie zwołane w II terminie może podejmować ważne uchwały bez względu na ilość obecnych członków.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad oraz działanie Zebrania Grup Członkowskich określa Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 13/2023 z dnia 22.03.2023 r., udostępniony dla członków Banku do zapoznania przed otwarciem Zebrania Grupy Członkowskiej.

 

  • Pełna lista grup członkowskich do pobrania TUTAJ

                                                                                                                                                                                                                                  Zarząd Banku
                                                                                                                                                                                                                     
Spółdzielczego w Staszowie                                                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                            

 

Znajdziesz nas też tutaj