Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 18.00                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STASZOWIE
DOTYCZĄCA LIMITU KUMULATYWNEGO DLA KART ZBLIŻENIOWYCH


Bank Spółdzielczy w Staszowie informuje Klientów, że zostało wprowadzone dodatkowe zabezpieczenie transakcji zbliżeniowych w formie limitu kumulatywnego. Limit ten ogranicza wykonywanie transakcji zbliżeniowych bez PIN poprzez zliczanie ich wartości i uniemożliwienie realizacji kolejnych bez wcześniejszej weryfikacji kodem PIN.
Po wykonaniu przez Klienta  transakcji zbliżeniowych bez PIN, których wartość spowoduje przekroczenie sumy 200 zł zliczanych przez system, Klient otrzyma odmowę wykonania transakcji. Wówczas powinien włożyć kartę do czytnika terminala wprowadzić kod PIN i transakcja zostanie wykonana(oczywiście jeśli karta jest aktywna, środki dostępne oraz PIN poprawny).
Każde realizowanie transakcji z PIN powoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł od nowa.
Limity będą automatycznie ustawione dla kart zbliżeniowych. Klient nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności w związku z wprowadzeniem limitu kumulatywnego.
Nie ma możliwości samodzielnego określania i zmiany wysokości tego limitu.
Limit nie dotyczy naklejki zbliżeniowej, ponieważ nie ma możliwości wprowadzenia jej do czytnika terminala płatniczego w celu wprowadzenia kodu PIN.

Przykład dla karty MasterCard:
Klient wykonuje transakcje zbliżeniowe kolejno na 40 zł, 20 zł, 40 zł, 49 zł, 39 zł, 45 zł Podczas wykonywania transakcji wymienionej jako ostatnia, na kwotę 45 zł transakcja nie będzie możliwa do realizacji w trybie zbliżeniowym bez PIN, ponieważ łączna suma tych transakcji przekracza 200 zł. Klient otrzyma odmowę, ale po włożeniu karty do czytnika terminala i wprowadzeniu kodu PIN, transakcja dojdzie do skutku. Nie ma znaczenia upływ czasu – nie jest to limit dzienny ani miesięczny. Jest to mechanizm zliczający wartość następujących po sobie transakcji bez względu na rozpiętość czasową, w której zostały dokonane

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W STASZOWIE