Kredyt w rachunku bieżącym – mikro

Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego, którzy, nie korzystają w Banku z innej formy kredytowania w rachunku bieżącym.

Przeznaczenie produktu

1.    Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.
2.    Kredyt może być udzielony na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez inny bank.
3.    Kredyt nie może być przeznaczony na spłatę kredytu/ów w Banku – z wyłączeniem spłat dokonywanych w ramach zobowiązań Klienta, dla których rachunek bieżący jest wskazany do cyklicznej spłaty zobowiązań wobec Banku.
Kwota kredytu
Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest w powiązaniu z wpływami na rachunek bieżący, rachunek/i pomocniczy/e, w tym walutowy/e w wysokości adekwatnej do realizowanych lub deklarowanych wpływów na te rachunki.
Minimalna kwota kredytu wynosi 1 000 PLN.
Max kwota kredytu wynosi 500 000 PLN

Okres kredytowania

Kredyt jest udzielany na okres 12 lub 24 miesiące, z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania.

Oddział w Staszowie

28-200 Staszów, ul. Kościelna 25
tel.: 15 864-70-60

Godziny pracy:

Poniedziałek   730 – 1700
Wtorek 730 – 1700
Środa 730 – 1700
Czwartek 730 – 1700
Piątek 730 – 1700
Sobota Nieczynne

Oddział w Bogorii

28-210 Bogoria, ul. Rynek 4
tel.: 15 851-44-30

Godziny pracy:

Poniedziałek   830 – 1600
Wtorek 830 – 1600
Środa 830 – 1600
Czwartek 830 – 1600
Piątek 830 – 1600
Sobota Nieczynne
Oddział w Iwaniskach

27-570 Iwaniska, ul. Opatowska 21
tel.: 15 860-12-02

Godziny pracy:

Poniedziałek  830 – 1600
Wtorek 830 – 1600
Środa 830 – 1600
Czwartek 830 – 1600
Piątek 800 – 1530
Sobota Nieczynne
Oddział w Rytwianach

28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 8
tel.: 15 864-74-10

Godziny pracy:

Poniedziałek   830 – 1600
Wtorek 830 – 1600
Środa 830 – 1600
Czwartek 830 – 1600
Piątek 830 – 1600
Sobota Nieczynne
Znajdziesz nas też tutaj