Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– Osiedle Wschód

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 4A
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


czwartek, 29 kwietnia 2021 00:00

ZWOŁANIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Staszowie działając w oparciu o § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w I i II terminie według poniższego harmonogramu: (harmonogram do pobrania TUTAJ)

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedłożenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2020 r.
  5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku.
  6. Dyskusja, sprawy rożne, wnioski i postulaty.
  7. Zamknięcie Zebrania.

Zebranie zwołane w II terminie może podejmować ważne uchwały bez względu na ilość obecnych członków.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 19.03.2021 r. § 26 ust.11 pkt 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 02.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 367 z póź.zm.) do odwołania zakazano organizowania imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych.

Sprawowanie wobec tego funkcji Członka Rady Nadzorczej, członka Zebrania Grupy Członkowskiej lub Zebrania Przedstawicieli w wykładni gramatycznej przepisu § 26 ust.11 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 02.2021 r. ma charakter służbowy.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad oraz działanie Zebrania Grup Członkowskich określa Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 2/2011 z dnia 17.01.2011 r., udostępniony dla członków Banku do zapoznania przed otwarciem Zebrania Grupy Członkowskiej.

 

Zarząd Banku

 


 

Kartosfera Grupa BPS