Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– Osiedle Wschód

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 4A
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


 

INFORMACJA DLA KLIENTA

 

Informujemy, że od dnia 01.08.2018 r. Bank Spółdzielczy w Staszowie będzie nieczynny w soboty.

 

 

 

 

 

 

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności
(ang.
Split Payment).

Link do ustawy:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Co to oznacza?

 • Bank Spółdzielczy w Staszowie ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy
  posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT;
 • Bank Spółdzielczy w Staszowie automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta
  posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN,
  nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden
  rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT;

UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.

 • Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Staszowie będą mogli wykonać przelew korzystając
  z dwóch opcji:
  • dotychczasowym sposobem,
  • wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność
   podatku VAT;
Więcej…
 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu
Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie
Przedstawicieli Banku
Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 29.06.2018 r. na godz. 10.00 w Staszowie
w lokalu „LORD” przy ulicy Nasiennej 8 (II termin 10.30),
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór Prezydium Zebrania

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie Regulaminu obrad

5. Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

6. Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej

7. Wybór Komisji do spraw ocen odpowiedniości

8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 28.06.2017 r.

9. Zgłaszanie kandydatów na członków do Rady Nadzorczej

10. Przedstawienie sprawozdań:

a) z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017 r.

b) z realizacji zaleceń z protokołu lustracyjnego.

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.

12. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Komisji z dokonanej oceny
odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz oceny
kolegialnej Rady Nadzorczej za 2017 rok

13. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu

e) określenie górnej granicy zobowiązań

f) pokrycia straty z lat ubiegłych w związku ze zmianą
Ustawy o rachunkowości

g) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok

14. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Komisji do spraw ocen odpowiedniości z:

a) dokonanej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,

b) zbadanej niezależności kandydatów na członków pełniących funkcje
członków w Komitecie Audytu.

15. Wybór członków do Rady Nadzorczej

16. Uchwalenie kierunków działania Banku

17. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu

18. Wolne wnioski

19. Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

20. Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej

21. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD BANKU


 

 


Szanowni Państwo

Informujemy o nowej loterii dla użytkowników kart Visa: "Płać kartą VISA w Carrefour i leć na mecz!"

Do wygrania jest 50 dwuosobowych wyjazdów na mecz Polska - Japonia.

 

Szczegóły i regulamin loterii dostępne są na: https://loteria.carrefour.pl/

Loteria trwa od 7 do 25 maja br. 

 

Szanowni Państwo

Informujemy o nowej promocji Mastercard dla użytkowników kart World Mastercard

Każdy uczestnik, wykonując płatności kartą Mastercard zarejestrowaną w programie Priceless Specials, zbiera punkty, które może wymienić na voucher 50 zł o 30% taniej do wykorzystania na stacjach Circle K.

Promocja trwa od 1 do 31 maja 2018 r.


Szczegółowe informacje dotyczące oferty dostępne są na stronie: https://pl.priceless.com/specials/oferta-indywidualna/promocje-u-partnerow/oferty-specjalne/circle-k/ 

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STASZOWIE
DOTYCZĄCA LIMITU KUMULATYWNEGO DLA KART ZBLIŻENIOWYCH


Bank Spółdzielczy w Staszowie informuje Klientów, że zostało wprowadzone dodatkowe zabezpieczenie transakcji zbliżeniowych w formie limitu kumulatywnego. Limit ten ogranicza wykonywanie transakcji zbliżeniowych bez PIN poprzez zliczanie ich wartości i uniemożliwienie realizacji kolejnych bez wcześniejszej weryfikacji kodem PIN.
Po wykonaniu przez Klienta  transakcji zbliżeniowych bez PIN, których wartość spowoduje przekroczenie sumy 200 zł zliczanych przez system, Klient otrzyma odmowę wykonania transakcji. Wówczas powinien włożyć kartę do czytnika terminala wprowadzić kod PIN i transakcja zostanie wykonana(oczywiście jeśli karta jest aktywna, środki dostępne oraz PIN poprawny).
Każde realizowanie transakcji z PIN powoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł od nowa.

 

Więcej…
 

Szanowni Państwo

Informujemy o nowej loterii dla użytkowników kart Mastercard.
Do wygrania Bitety na UEFA Champions League Final Kyiv 2018.

 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty dostępne są na stronie: https://bezcenneniespodzianki.pl/ligamistrzow


 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 26

Kartosfera Grupa BPS