• Lokaty terminowe dla podmiotów gospodarczych

  Lokaty terminowe dla podmiotów gospodarczych

  Rachunki lokat terminowych służą do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez zadeklarowany okres określony w umowie.

  Otwarcie rachunku bankowego lokaty terminowej następuje z chwilą podpisania umowy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej.

  Lokata terminowa może być podjęta po upływie okresu zadeklarowania lub pozostawiona na dalszy taki sam okres.

  Środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych mogą być wnoszone na następujące okresy: 7-, 14-, 21-dniowe, oraz 1-, 3-, 6-, 12-, 24-miesięczne.

  Bank nie pobiera opłat i prowizji za prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

  Środki zgromadzone na rachunkach w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

   Zapraszamy do naszych placówek!

  Oddział w Staszowie

  28-200 Staszów, ul. Kościelna 25
  tel.: 15 864-70-60

  Godziny pracy:

  Poniedziałek   730 – 1700
  Wtorek 730 – 1700
  Środa 730 – 1700
  Czwartek 730 – 1700
  Piątek 730 – 1700
  Sobota Nieczynne

  Oddział w Bogorii

  28-210 Bogoria, ul. Rynek 4
  tel.: 15 851-44-30

  Godziny pracy:

  Poniedziałek   830 – 1600
  Wtorek 830 – 1600
  Środa 830 – 1600
  Czwartek 830 – 1600
  Piątek 830 – 1600
  Sobota Nieczynne
  Oddział w Iwaniskach

  27-570 Iwaniska, ul. Opatowska 21
  tel.: 15 860-12-02

  Godziny pracy:

  Poniedziałek  830 – 1600
  Wtorek 830 – 1600
  Środa 830 – 1600
  Czwartek 830 – 1600
  Piątek 800 – 1530
  Sobota Nieczynne
  Oddział w Rytwianach

  28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 8
  tel.: 15 864-74-10

  Godziny pracy:

  Poniedziałek   830 – 1600
  Wtorek 830 – 1600
  Środa 830 – 1600
  Czwartek 830 – 1600
  Piątek 830 – 1600
  Sobota Nieczynne
  Znajdziesz nas też tutaj