Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 18.00, w soboty od godziny 7.30 do 14.00                          

Ogłoszenia

Bankomaty

Staszów, ul. Kościelna 25
– CENTRALA
Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D 
– FILIA NR 1
Staszów, ul. Jana Pawła II 20
– BIEDRONKA
Staszów, ul. Krakowska 49
– Galeria VISTULA w Staszowie
Iwaniska, ul. Opatowska 21
– ODDZIAŁ
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ
Bogoria , ul. Rynek 4

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


Bank Spółdzielczy w Staszowie

 

 

W dniu 23-24.08.2014 Bank Spółdzielczy w Staszowie uczestniczył jako jeden ze sponsorów imprezy plenerowej „Dni Chleba”. 
Dla uczestników imprezy Bank wystawił swoje stoisko reklamowe na którym można było poznać produkty bankowe znajdujące się w ofercie oraz uzyskać od pracowników szczegółowe informacje na ich temat.

 


 

 

Otwarcie nowego budynku

W Bogorii, w dniu 05.09.2014 r. o godz. 13.00 odbyło się oficjalne otwarcie nowego budynku Oddziału Banku Spółdzielczego w Staszowie. W uroczystym otwarciu uczestniczyło liczne grono zaproszonych gości. Symboliczną wstęgę przecięli: Pan Władysław Brudek – Wójt Gminy Bogoria, Pan Marek Cepil – Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku, Pan Grzegorz Kozak – Prezes Zarządu, Pani Joanna Urbańska – Dyrektor Oddziału w Bogorii.

Więcej…
 

Oferta rabatowa dla osób podróżujących do Chorwacji w czasie trwających właśnie wakacji.
Promocją objęte są wszystkie karty MasterCard.

Promocja trwa od 15.06 - 15.09.2014.

Płacąc kartą MaterCard za zakupy w supermarketach KONZUM i w kioskach TISAK na terenie Chorwacji, Klienci otrzymają:
•    10% zniżki w Konzum przy zakupie powyżej 200 HRK (26 EUR) - jest to największa sieć supermarketów w tym kraju
•    darmowy produkt Labello Classic przy zakupie wybranych produktów Nivea Sun w Tisak - w największej sieci kiosków

Zniżki/darmowy produkt można odebrać po okazaniu kuponu wydrukowanego ze strony: www.mastercard.pl/chorwacja


 

 

W dniu 12.06.2014 w siedzibie Banku Spółdzielczego w Staszowie odbyło się wręczenie dyplomu i nagrody za najdynamiczniejszą dystrybucję e-podpisu. Zdobywczynią nagrody została Pani Wioletta Uśmiał, a nagrodę wręczył Zarząd Banku Spółdzielczego w Staszowie. Uzyskana nagroda po raz kolejny uświadamia jak dalece zaawansowane technologicznie i nowoczesne usługi oferują swoim klientom banki spółdzielcze.

 

Zakres wykorzystania e-podpisu wzrasta z każdym rokiem; można go wykorzystywać do tworzenia elektronicznych faktur, podpisywania deklaracji podatkowych wysyłanych do urzędów skarbowych, a także do ZUS; znajduje on również zastosowanie w bankowości elektronicznej;

 

Bank Spółdzielczy w Staszowie po podpisaniu umowy z Krajową Izbą Rozliczeniową od 2010 roku zajmuje się dystrybucją e-podpisu oszczędzając swoim klientom konieczności udawania się do najbliższej placówki KIR znajdującej się w Kielcach w celu załatwienia formalności związanych z nabyciem tej usługi, gdyż wszystkie czynności związane z nabyciem e-podpisu są dokonywane w siedzibie Banku Spółdzielczego w Staszowie lub jego Oddziałów w Bogorii, Iwaniskach i Rytwianach.

 

 


 

 

 

Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 17.06.2014 r. na godz. 10.00 w Staszowie w lokalu „Pałac Łazienkowski” przy ulicy Łazienkowskiej (II termin 10.30), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Prezydium Zebrania 
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie Regulaminu obrad
5. Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
6. Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej
7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 26.04.2013 r.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku i zweryfikowanego sprawozdania finansowego za 2013 r.
9. Przedstawienie wyciągu z protokołu lustracyjnego
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
11. Dyskusja nad sprawozdaniami
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu
e) określenie górnej granicy zobowiązań
13. Podział nadwyżki bilansowej, dyskusja – podjęcie uchwały
14. Zapoznanie z pismem DLB/DLB_WL1/703/2/1/2013 Z-cy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie oceny kwalifikacji, odpowiedniości członków zarządu, rady nadzorczej i osób pełniących kluczowe funkcje w banku dnia 17.04.2013 r.
15. Wybór członków do Rady Nadzorczej
16. Uchwalenie kierunków działania Banku
17. Wolne wnioski
18. Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
19. Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej
20. Zamknięcie obrad.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 23