Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 18.00                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


E-PODPIS – wyróżnienie dla pracownika Banku Spółdzielczego w Staszowie

W dniu 10 maja 2011 r. w siedzibie Banku Spółdzielczego w Staszowie odbyło się wręczenie dyplomu i nagrody za najdynamiczniejszą dystrybucję e-podpisu. Zdobywczynią nagrody została Pani Aneta Uklejewska, a nagrodę w obecności członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Staszowie wręczali Panowie Rafał Buczkowski Dyrektor Handlowy i Krzysztof Guzikowski - Sales Manager Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Uzyskana nagroda po raz kolejny uświadamia jak dalece zaawansowane technologicznie i nowoczesne usługi oferują swoim klientom banki spółdzielcze. Zakres wykorzystania e-podpisu wzrasta z każdym rokiem; można go wykorzystywać do tworzenia elektronicznych faktur, podpisywania deklaracji podatkowych wysyłanych do urzędów skarbowych, a także do ZUS; znajduje on również zastosowanie w bankowości elektronicznej; może usprawnić obieg dokumentów wewnątrz firmy, może służyć wymianie prawnie wiążących dokumentów z klientami lub urzędami administracji publicznej. Bank Spółdzielczy w Staszowie po podpisaniu umowy z Krajową Izbą Rozliczeniową od 2010 roku zajmuje się dystrybucją e-podpisu oszczędzając swoim klientom konieczności udawania się do najbliższej placówki KIR znajdującej się w Kielcach w celu załatwienia formalności związanych z nabyciem tej usługi, gdyż wszystkie czynności związane z nabyciem e-podpisu są dokonywane w siedzibie Banku Spółdzielczego w Staszowie lub jego Oddziałów w Bogorii, Iwaniskach i Rytwianach.