Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


Zmiana metody autoryzacji
wtorek, 10 września 2019 13:16

Z uwagi na obowiązek dostosowania systemu bankowości elektronicznej eBO do wymogów dyrektywy unijnej PSD2 (Payment Services Directive 2), Bank Spółdzielczy w Staszowie wprowadza z dniem 14 września 2019r. zmiany w systemie eBO w zakresie sposobu autoryzacji wykonywanych transakcji.

Po tym terminie w Banku będą funkcjonować 2 metody autoryzacji:

  1. SMS
  2. EBO Token Pro

Użytkownicy korzystający z usługi SMS jako narzędzia autoryzacji będą otrzymywać, wraz z kodem, rozszerzoną informację o autoryzowanych zleceniach.

Użytkownicy dotychczasowych rozwiązań EBO Token, otrzymają nową aplikację autoryzacyjną. Aplikację będzie można instalować JEDYNIE na urządzeniach mobilnych. Potwierdzanie zleceń będzie mogło się odbywać na 3 sposoby:

  1. kod generowany w systemie bankowości internetowej do podania w aplikacji mobilnej,
  2. kod generowany w aplikacji mobilnej do podania w systemie bankowości internetowej,
  3. potwierdzanie w aplikacji mobilnej TAK/NIE.

Użytkownicy którzy korzystają z dotychczasowych rozwiązań EBO Token proszeni są o instalację nowej aplikacji. Aplikacja dostępna jest pod adresem:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.ibs.ebotokenpro

 

Kartosfera Grupa BPS