Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


Rachunek bankowy dla komitetów wyborczych

 

 

Rachunek bankowy dla komitetów wyborczych
W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018r. wyborami samorządowymi, Bank Spółdzielczy w Staszowie przygotował ofertę prowadzenia rachunku bankowego dla komitetów wyborczych wyborców oraz komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji. Do posiadania rachunku bankowego oraz dokonywania rozliczeń finansowych kampanii wyborczej za jego wyłącznym pośrednictwem, każdy z komitetów jest obowiązany przepisami ustawy – Kodeks wyborczy. Otwarcie rachunku bankowego następuje na podstawie postanowienia właściwego komisarza wyborczego o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.
Podstawą otwarcia rachunku bankowego w zależności od rodzaju komitetu jest:
1.    dla Komitetu wyborczego wyborców:
a)    zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, zawierające następujące informacje:
-    nazwę oraz adres siedziby komitetu wyborczego,
-    imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz numer ewidencyjny PESEL obywateli tworzących komitet wyborczy,
-    imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,
-    imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego,
b)    postanowienie o przyjęciu zawiadomienia przez komisarza wyborczego lub Państwową Komisję Wyborczą,
c)    REGON,
d)    NIP.
2.    dla Komitetu wyborczego partii politycznej:
a)    zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego uprawnionego do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego. Zawiadomienie powinno zawierać:
-    nazwę i adres siedziby komitetu wyborczego oraz numer ewidencyjny, pod którym partia polityczna jest wpisana do ewidencji partii politycznych,
-    imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,
-    imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego,
b)    postanowienie o przyjęciu zawiadomienia przez komisarza wyborczego lub Państwową Komisję Wyborczą,
c)    REGON,
d)    NIP.
3.    dla Koalicyjnego komitetu wyborczego:
a)    zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego uprawnionego do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego. Zawiadomienie powinno zawierać:
-    nazwę i adres siedziby koalicyjnego komitetu wyborczego oraz numery ewidencyjne, pod którymi partie polityczne tworzące koalicję wyborczą są wpisane do ewidencji partii politycznych,
-    imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,
-    imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego,
b)    postanowienie o przyjęciu zawiadomienia przez komisarza wyborczego lub Państwową Komisję Wyborczą,
c)    REGON,
d)    NIP.
4.    dla Komitetu wyborczego organizacji:
a)    zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego uprawnionego do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego. Zawiadomienie zawiera również:
-    nazwę i adres siedziby komitetu wyborczego oraz numer ewidencyjny, pod którym organizacja jest wpisana do rejestru organizacji,
-    imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,
-    imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego,
b)    postanowienie o przyjęciu zawiadomienia przez komisarza wyborczego lub Państwową Komisję Wyborczą,
c)    REGON,
d)    NIP.

Wniosek o otwarcie rachunku winien być podpisany łącznie – przez pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.
Za zobowiązania komitetu wyborczego odpowiada pełnomocnik finansowy.
Bez zgody pełnomocnika finansowego, komitet wyborczy nie może zaciągać żadnych zobowiązań.
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 k.c.