Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa 

Do programu może przystąpić każdy klient biznesowy, który w ostatnich 12 miesiącach nie posiadał terminala płatniczego. Bezpłatnie klient otrzymuje nawet 3 terminale na 1 numerze NIP. Klient może zgłosić początkowo 1 Terminal i zdecydować się na kolejne w późniejszym terminie a jedynym warunkiem jest ciągłe przyjmowanie płatności na poprzednio zakwalifikowany Terminal.

Okres, na który jest zawierana w związku z Programem Umowa z Akceptantem nie może być krótszy niż 12 miesięcy, dodatkowo każdy Akceptant otrzyma do podpisania Oświadczenie, w którym potwierdzi fakt nieposiadania Terminala POS w ostatnich 12 miesiącach. Bezpłatne prowizje za dokonywane transakcje na terminalu utrzymywane będą do momentu przekroczenia obrotu na terminalu w wysokości 100 000zł.

Dzierżawa terminala za 0 zł utrzymywana jest bez względu na obrót.

Klient wartość terminala może zakwalifikować w koszty, nie ponosząc za to opłaty.

Warunki handlowe dla Klientów Banku Spółdzielczego w Staszowie w ramach programu Polska Bezgotówkowa

 

Okres lojalności

Wariant 1

Wariant 2

Miesięczna opłata za dzierżawę terminala

Prowizja od transakcji

Miesięczna opłata za dzierżawę terminala

Prowizja od transakcji

Pierwsze 12 miesięcy

0 zł

0%

0 zł

0%

+ 12 miesięcy

1 zł przez 3 miesiące 44 zł

0,65%

1 zł przez 3 miesiące 44 zł

0,55 % + 0,05 zł

+ 24 m-ce

1 zł przez 6 miesięcy 44 zł

0,65%

1 zł przez 6 miesięcy 44 zł

0,55 % + 0,05 zł