Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 18.00                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Uwolnij zamrożony kapitał! Mieszkanie i dom mogą spełniać marzenia!

Skorzystaj z Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego i spełnij każde swoje marzenie - nowe meble, samochód, wycieczkę do egzotycznych krajów czy studia dla swojego dziecka!

Oprocentowanie kredytu jest ZMIENNE (stawka bazowa WIBOR 3M + marża banku)


Warunki kredytowania:

Udzielany jest na dowolny cel (nie wymaga udokumentowania przeznaczenia);
kredyt udzielany jest w PLN;
minimalna kwota kredytu – 30.000 zł;
maksymalna kwota kredytu do 60% wartości nieruchomości lub ograniczonego prawa rzeczowego, stanowiącego prawne zabezpieczenie spłaty kredytu;
decyzja kredytowa – maks. w 10 dni;
okres kredytowania nawet do 15 lat;
możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów;
wygodny system spłat – raty malejące lub równe;
możliwość karencji w spłacie kapitału – do 6 miesięcy;

Karencja:
- na wniosek Klienta każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału standardowo do 6 miesięcy od dnia wypłaty kredytu,
- w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu.

Zabezpieczenie:
- hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu,
- cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych,
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji Kredytobiorców;