Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Staszowie działając w oparciu o § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku oraz Uchwałę Nr 50/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staszowie z dnia 28.03.2018 r. zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w I i II terminie według poniższego harmonogramu: (harmonogram do pobrania TUTAJ)


Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli. 
5. Przedłożenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za   2017 r.
6. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku.
7. Dyskusja, sprawy rożne, wnioski i postulaty.
8. Zamknięcie Zebrania.


Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad oraz działanie Zebrania Grup Członkowskich określa Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 2/2011 z dnia 17.01.2011 r., udostępniony dla członków Banku do zapoznania przed otwarciem Zebrania Grupy Członkowskiej.

Zarząd Banku

 


 

 

 

 


 

Więcej…
 
OGŁOSZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Staszowie działając na podstawie § 37 ust. 3 Statutu Banku oraz Uchwały Nr 5/2018 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Staszowie z dnia 21.03.2018 r. zawiadamia członków Banku o przynależności  do 10 Grup Członkowskich połączonych z 20 Grup Członkowskich ustalonych zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2/2014 z dnia 05.03.2014 r. Zasady przyporządkowania członków do Grupy nie ulegają zmianie tj. uwzględniają podział administracyjny kraju. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziba członka albo miejsce prowadzenia przez członka działalności gospodarczej. Pełna lista grup członkowskich do pobrania TUTAJ

 


 

 

Wystartował ogólnopolski Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego. W ramach Programu,
Akceptanci, którzy przez ostatni rok nie posiadali terminala POS, mogą skorzystać z promocyjnych
warunków i zawrzeć umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych (karty).
Dla nowych Akceptantów koszty instalacji i prowizji transakcyjnych przez 12 miesięcy wynoszą 0 złotych. 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 42