Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


 

 


 

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 23.11.2018 r. na godz. 9.00 w Staszowie w lokalu „LORD” przy ulicy Nasiennej 8 (II termin 9.30), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór Prezydium Zebrania

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie Regulaminu obrad

5. Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

6. Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej

7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.06.2018 r.

8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki - Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Sp. z o.o.,

b) wyrażenia zgody na wystąpienie z podmiotu gospodarczego - CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

9. Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

10. Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej

11. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD BANKU


 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że 12 listopada 2018 r. placówki Banku będą nieczynne. Jednocześnie wszystkie operacje dokonywane w bankowości internetowej oraz mobilnej będą realizowane jak w każdym dniu roboczym.

 


 

 

Bank Spółdzielczy w Staszowie informuje, że z dniem 5.11.2018r. ulegają zmianie godziny pracy placówek w Bogorii, Iwaniskach i Rytwianach.

 

 

Poniedziałek

730 - 1500

Wtorek

900 - 1630

Środa

900 - 1630

Czwartek

900 - 1630

Piątek

730 - 1500

Sobota

Nieczynne


 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 47