Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności
(ang.
Split Payment).

Link do ustawy:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Co to oznacza?

 • Bank Spółdzielczy w Staszowie ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy
  posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT;
 • Bank Spółdzielczy w Staszowie automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta
  posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN,
  nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden
  rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT;

UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.

 • Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Staszowie będą mogli wykonać przelew korzystając
  z dwóch opcji:
  • dotychczasowym sposobem,
  • wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność
   podatku VAT;
Więcej…
 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu
Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie
Przedstawicieli Banku
Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 29.06.2018 r. na godz. 10.00 w Staszowie
w lokalu „LORD” przy ulicy Nasiennej 8 (II termin 10.30),
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór Prezydium Zebrania

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie Regulaminu obrad

5. Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

6. Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej

7. Wybór Komisji do spraw ocen odpowiedniości

8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 28.06.2017 r.

9. Zgłaszanie kandydatów na członków do Rady Nadzorczej

10. Przedstawienie sprawozdań:

a) z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017 r.

b) z realizacji zaleceń z protokołu lustracyjnego.

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.

12. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Komisji z dokonanej oceny
odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz oceny
kolegialnej Rady Nadzorczej za 2017 rok

13. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu

e) określenie górnej granicy zobowiązań

f) pokrycia straty z lat ubiegłych w związku ze zmianą
Ustawy o rachunkowości

g) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok

14. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Komisji do spraw ocen odpowiedniości z:

a) dokonanej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,

b) zbadanej niezależności kandydatów na członków pełniących funkcje
członków w Komitecie Audytu.

15. Wybór członków do Rady Nadzorczej

16. Uchwalenie kierunków działania Banku

17. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu

18. Wolne wnioski

19. Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

20. Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej

21. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD BANKU


 

 


Szanowni Państwo

Informujemy o nowej loterii dla użytkowników kart Visa: "Płać kartą VISA w Carrefour i leć na mecz!"

Do wygrania jest 50 dwuosobowych wyjazdów na mecz Polska - Japonia.

 

Szczegóły i regulamin loterii dostępne są na: https://loteria.carrefour.pl/

Loteria trwa od 7 do 25 maja br. 

 

Szanowni Państwo

Informujemy o nowej promocji Mastercard dla użytkowników kart World Mastercard

Każdy uczestnik, wykonując płatności kartą Mastercard zarejestrowaną w programie Priceless Specials, zbiera punkty, które może wymienić na voucher 50 zł o 30% taniej do wykorzystania na stacjach Circle K.

Promocja trwa od 1 do 31 maja 2018 r.


Szczegółowe informacje dotyczące oferty dostępne są na stronie: https://pl.priceless.com/specials/oferta-indywidualna/promocje-u-partnerow/oferty-specjalne/circle-k/ 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 44