Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– Osiedle Wschód

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 4A
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


PRZEDŁUŻONA LICENCJA

Decyzją Kapituły konkursu Orły Agrobiznesu została przedłużona licencja Bankowi Spółdzielczemu w Staszowie na wykorzystywanie wizerunku Orła Agrobiznesu do celów promocyjnych i reklamowych. Uroczyste wręczenie licencji nastąpiło w dniu 31 maja 2012 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie podczas Finału XXXIX edycji tegoż konkursu, organizowanego przez Agencję Promocyjno-Wydawniczą EMS.

 


 

 
REMONT ODDZIAŁU W IWANISKACH

W miesiącu maju 2012 r. został zakończony kompleksowy remont  placówki Banku w Iwaniskach. Przedsięwzięciem tym ujednolicono wizerunek placówki do standardów, które Bank wprowadził. Oto efekty zakończenia inwestycji.

 

 

Więcej…
 


 


 

 
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZWOŁANIA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI


Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie
zwołuje się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie,
na dzień 26.06.2012 r. na godz. 10.00 w Staszowie w lokalu „Pałac Łazienkowski”
przy ulicy Łazienkowskiej (II termin 10.30)

 

Więcej…
 
Lokata Słoneczna


 

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Staszowie działając w oparciu o § 37 ust. 6
Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w I terminie
(II termin ½ godz. później)  według poniższego harmonogramu:

Harmonogramy

Proponowany Porządek obrad:
1.    Otwarcie Zebrania.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przedłożenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2011 r.
5.    Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego
Zebrania Przedstawicieli Banku.
6.    Dyskusja, sprawy rożne, wnioski i postulaty.
7.    Zamknięcie Zebrania.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad oraz działanie
Zebrania Grup Członkowskich określa
Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, uchwalony przez Radę Nadzorczą
Uchwałą Nr 2/2011 z dnia 17.01.2011 r., udostępniony dla członków Banku
do zapoznania przed otwarciem Zebrania Grupy Członkowskiej.

Zebranie zwołane w II terminie może podejmować ważne uchwały
bez względu na ilość obecnych członków.

 


 

 

Bank Spółdzielczy w Staszowie posiadaczy rachunków firmowych oraz rolniczych
serdecznie zaprasza do oszczędzania oraz informuje o możliwości założenia
rachunku lokacyjnego .
Drogi Kliencie,


Rachunek lokacyjny ma wszystkie zalety tradycyjnej lokaty terminowej,
ale pozbawiony jest jej wad – można dokonywać wpłat w dowolnym czasie
i wysokości oraz wypłat bez utraty wypracowanych odsetek.
Serdecznie zapraszamy.

Szczegóły


 

 
Twoje konto z prezentami Druga Edycja

Bank Spółdzielczy w Staszowie przekazuje laureatom loterii 
"Twoje konto z prezentami Druga Edycja" nagrody


Bank Spółdzielczy w Staszowie przystąpił do ogólnopolskiej promocji Grupy BPS
"Twoje konto z prezentami Druga Edycja".

Klienci Banków z grupy BPS od 01.10.2011r. do 31.01.2012r. rejestrowali kupony konkursowe.
Szczęcie dopisało naszym klientom!!!

W dniu 21.03.2012r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej
Banku Spółdzielczego w Staszowie

odbyło się uroczyste wręczenie nagród szczęśliwym zwycięzcom loterii przez członków

Zarządu Banku Prezesa Grzegorza Kozaka i Wiceprezes Renetę Barańską-Kmiecik.
Oto Laureaci loterii.

Na ręce Pani Anieli Gąsiorowskiej przekazany został komputer osobisty.

Pan Janusz Augustyński, Pani Leokadia Charszla, Pan Ryszard Kanarek,
Pani Stanisława Palkowska i Pani Stanisława Szczepańska
otrzymali aparaty fotograficzne SAMSUNG.  


Bank Spółdzielczy w Staszowie serdecznie gratuluje szczęścia w loterii
„Twoje konto z prezentami Druga Edycja” i  wygrania nagród. 

Gratulujemy 
e-lokaty

Klienci dysponujący Systemem Bankowości Internetowej KIRI mogą już sami
za pośrednictwem Internetu, bez konieczności przychodzenia do banku,
zakładać e-lokaty o bardzo atrakcyjnym oprocentowaniu.
I. Osoby fizyczne
Stopa stała         Kwota od 1000 zł         Kwota od 10.000 zł         Kwota od
.                       do 9.999,99 zł             do 29.999,99 zł            30.000,00 zł
10 dni                 2,00 %                      2,10 %                       2,20 %
20 dni                 2,20%                       2,30 %                       2,40 %
Zmienna stopa   
1 miesięczne         2,30 %                     2,50 %                        2,60 %
2 miesięczne         2,60 %                     2,70 %                        2,90 %
3 miesięczne         3,60 %                     4,00 %                        4,10 %
6 miesięczne         4,10 %                     4,20 %                        4,30 %
II. Klienci instytucjonalni oraz rolnicy indywidualni ( od 5.000,00 zł)
Weekendowe (3 dniowe) - 2,25 %,
7 dniowe - 2,30 %,
14 dniowe - 2,35 %,
21 dniowe - 2,40 %.
1 miesięczne -2,50 %,
2 miesięczne - 2,70 %,
3 miesięczne - 4,00 %,
6 miesięczne - 3,00 %.
Serdecznie zapraszamy


 

 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 następna > ostatnia >>

Strona 22 z 25

Kartosfera Grupa BPS