Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


Lokata Słoneczna


 

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Staszowie działając w oparciu o § 37 ust. 6
Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w I terminie
(II termin ½ godz. później)  według poniższego harmonogramu:

Harmonogramy

Proponowany Porządek obrad:
1.    Otwarcie Zebrania.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przedłożenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2011 r.
5.    Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego
Zebrania Przedstawicieli Banku.
6.    Dyskusja, sprawy rożne, wnioski i postulaty.
7.    Zamknięcie Zebrania.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad oraz działanie
Zebrania Grup Członkowskich określa
Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, uchwalony przez Radę Nadzorczą
Uchwałą Nr 2/2011 z dnia 17.01.2011 r., udostępniony dla członków Banku
do zapoznania przed otwarciem Zebrania Grupy Członkowskiej.

Zebranie zwołane w II terminie może podejmować ważne uchwały
bez względu na ilość obecnych członków.

 


 

 

Bank Spółdzielczy w Staszowie posiadaczy rachunków firmowych oraz rolniczych
serdecznie zaprasza do oszczędzania oraz informuje o możliwości założenia
rachunku lokacyjnego .
Drogi Kliencie,


Rachunek lokacyjny ma wszystkie zalety tradycyjnej lokaty terminowej,
ale pozbawiony jest jej wad – można dokonywać wpłat w dowolnym czasie
i wysokości oraz wypłat bez utraty wypracowanych odsetek.
Serdecznie zapraszamy.

Szczegóły


 

 
Twoje konto z prezentami Druga Edycja

Bank Spółdzielczy w Staszowie przekazuje laureatom loterii 
"Twoje konto z prezentami Druga Edycja" nagrody


Bank Spółdzielczy w Staszowie przystąpił do ogólnopolskiej promocji Grupy BPS
"Twoje konto z prezentami Druga Edycja".

Klienci Banków z grupy BPS od 01.10.2011r. do 31.01.2012r. rejestrowali kupony konkursowe.
Szczęcie dopisało naszym klientom!!!

W dniu 21.03.2012r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej
Banku Spółdzielczego w Staszowie

odbyło się uroczyste wręczenie nagród szczęśliwym zwycięzcom loterii przez członków

Zarządu Banku Prezesa Grzegorza Kozaka i Wiceprezes Renetę Barańską-Kmiecik.
Oto Laureaci loterii.

Na ręce Pani Anieli Gąsiorowskiej przekazany został komputer osobisty.

Pan Janusz Augustyński, Pani Leokadia Charszla, Pan Ryszard Kanarek,
Pani Stanisława Palkowska i Pani Stanisława Szczepańska
otrzymali aparaty fotograficzne SAMSUNG.  


Bank Spółdzielczy w Staszowie serdecznie gratuluje szczęścia w loterii
„Twoje konto z prezentami Druga Edycja” i  wygrania nagród. 

Gratulujemy 
e-lokaty

Klienci dysponujący Systemem Bankowości Internetowej KIRI mogą już sami
za pośrednictwem Internetu, bez konieczności przychodzenia do banku,
zakładać e-lokaty o bardzo atrakcyjnym oprocentowaniu.
I. Osoby fizyczne
Stopa stała         Kwota od 1000 zł         Kwota od 10.000 zł         Kwota od
.                       do 9.999,99 zł             do 29.999,99 zł            30.000,00 zł
10 dni                 2,00 %                      2,10 %                       2,20 %
20 dni                 2,20%                       2,30 %                       2,40 %
Zmienna stopa   
1 miesięczne         2,30 %                     2,50 %                        2,60 %
2 miesięczne         2,60 %                     2,70 %                        2,90 %
3 miesięczne         3,60 %                     4,00 %                        4,10 %
6 miesięczne         4,10 %                     4,20 %                        4,30 %
II. Klienci instytucjonalni oraz rolnicy indywidualni ( od 5.000,00 zł)
Weekendowe (3 dniowe) - 2,25 %,
7 dniowe - 2,30 %,
14 dniowe - 2,35 %,
21 dniowe - 2,40 %.
1 miesięczne -2,50 %,
2 miesięczne - 2,70 %,
3 miesięczne - 4,00 %,
6 miesięczne - 3,00 %.
Serdecznie zapraszamy


 

 
NAGRODY W II EDYCJI LOTERII "TWOJE KONTO Z PREZENTAMI" ROZLOSOWANE!!!

10 lutego 2012r. odbyło się losowanie nagród w Drugiej Edycji Loterii
"Twoje Konto z Prezentami". Nad poprawnością losowania czuwała powołana
komisja, w skład której wchodzili: Zuzanna Czajkowska z Biura Reklamy i PR
Banku BPS S.A. oraz Justyna Kamola i Wojciech Koprowski z firmy G3
(posiadający uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do organizowania
loterii promocyjnych). Nad poprawnością losowania czuwał Krzysztof
Kołaczek, radca prawny.

Od dnia 13 lutego 2012r. rozpocznie się weryfikacja wyłonionych Laureatów
w placówkach bankowych, w których posiadają rachunki osobiste. Pełna lista
laureatów Loterii zawierająca rodzaj nagrody oraz imię i nazwisko Laureata
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.twojekontozprezentami.pl
do dnia 2 marca 2012 r.


 

 
„PROGRESJA”

Bank Spółdzielczy w Staszowie serdecznie zaprasza do lokowania środków
na lokacie progresywnej.

„PROGRESJA” –  to gwarantowany, rosnący zysk bez utraty odsetek

przy wcześniejszym zerwaniu umowy.


Lokata progresywna zapewnia:  
• atrakcyjne, stałe, progresywne oprocentowanie - oprocentowanie
wzrasta z każdym miesiącem aż do 9% w ostatnim 12 miesiącu
(średnia efektywna stopa z całego okresu - 4,10%),
• pewność zysku - klient z góry wie ile otrzyma odsetek,
jeśli dotrzyma do końca okresu umownego,
• większa elastyczność dysponowania środkami.

W celu uzyskania wyczerpujących informacji na temat proponowanej
usługi, zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami.


 

 

 
e-Lokaty

Klienci posiadający w naszym banku rachunek firmowy bądź rolniczy, dysponujący
Systemem Bankowości Internetowej od dnia 01.02.2012r. mogą już sami
za pośrednictwem Internetu, bez konieczności przychodzenia do banku,
zakładać e-lokaty o bardzo atrakcyjnym oprocentowaniu.

I. e- Lokaty krótkoterminowe:
Weekendowe (3 dniowe) - 2,25 %,
7 dniowe - 2,30 %,
14 dniowe - 2,35 %,
21 dniowe - 2,40 %.


II. e - Lokaty średnio – i długoterminowe:
1 miesięczne -2,50 %,
2 miesięczne - 2,70 %,
3 miesięczne - 4,00 %,
6 miesięczne - 3,00 %.


Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 


 

 
ODDZIAŁ W RYTWIANACH – DALSZE POSTĘPY W PRACACH

Dobra pogoda pod koniec 2011 r. spowodowała przyśpieszenie prac budowlanych
przy budowie budynku w Rytwianach. Na wczesną wiosnę planowane jest
wykonanie zagospodarowania terenu i elewacja budynku. Prace wewnątrz
obiektu trwają cały czas. Stan prac budowlanych na dzień 30.01.2012 r.


 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 następna > ostatnia >>

Strona 21 z 24