Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 18.00                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa 


 

 
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZWOŁANIA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI


Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie
zwołuje się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie,
na dzień 26.06.2012 r. na godz. 10.00 w Staszowie w lokalu „Pałac Łazienkowski”
przy ulicy Łazienkowskiej (II termin 10.30)

 

Więcej…
 
Lokata Słoneczna


 

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Staszowie działając w oparciu o § 37 ust. 6
Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w I terminie
(II termin ½ godz. później)  według poniższego harmonogramu:

Harmonogramy

Proponowany Porządek obrad:
1.    Otwarcie Zebrania.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przedłożenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2011 r.
5.    Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego
Zebrania Przedstawicieli Banku.
6.    Dyskusja, sprawy rożne, wnioski i postulaty.
7.    Zamknięcie Zebrania.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad oraz działanie
Zebrania Grup Członkowskich określa
Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, uchwalony przez Radę Nadzorczą
Uchwałą Nr 2/2011 z dnia 17.01.2011 r., udostępniony dla członków Banku
do zapoznania przed otwarciem Zebrania Grupy Członkowskiej.

Zebranie zwołane w II terminie może podejmować ważne uchwały
bez względu na ilość obecnych członków.

 


 

 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>

Strona 33 z 40