Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


czwartek, 30 maja 2019 14:00

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 24.06.2019 r. na godz. 10.00 w Staszowie w lokalu „LORD” przy ulicy Nasiennej 8 (II termin 10.30), z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór Prezydium Zebrania

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie Regulaminu obrad

5. Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

6. Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej

7. Wybór Komisji do spraw ocen odpowiedniości

8. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 23.11.2018 r.

9. Przedstawienie sprawozdań:

a) z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018 r.

b) z realizacji zaleceń z protokołu lustracyjnego.

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.

11. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Komisji z dokonanej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej za 2018 rok

12. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu

e) określenia górnej granicy zobowiązań

f) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok

13. Uchwalenie kierunków działania Banku

14. Przyjęcie zmian w Statucie Banku

15. Wolne wnioski

16. Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

17. Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej

18. Zamknięcie obrad.


ZARZĄD BANKU


 
Problem z logowaniem do eBO PDF Drukuj Email
czwartek, 18 kwietnia 2019 08:10

W związku z coraz większą liczbą komunikatów o problemie z logowaniem do bankowości internetowej eBO, które otrzymujemy od Państwa przedstawiamy sposób postępowania w celu eliminacji wyżej wymienionego problemu.

W celu usunięcia komunikatu o przerwie technicznej należy wyczyścić pamięć podręczną w Państwa przeglądarce. W zależności od typu przeglądarki poszczególne kroki czyszczenia pamięci podręcznej mogą się od siebie różnić. Poniżej przedstawiamy listę przeglądarek wraz z linkiem do instrukcji czyszczenia pamięci podręcznej.

Opera - LINK DO INSTRUKCJI
Mozilla Firefox - LINK DO INSTRUKCJI
Internet Explorer - LINK DO INSTRUKCJI
Google Chrome - LINK DO INSTRUKCJI

Jeżeli po wyczyszczeniu pamięci podręcznej przeglądarki problem występuje nadal, prosimy o kontakt w tej sprawie.

 
Zmiana godzin pracy
piątek, 29 marca 2019 00:00

KOMUNIKAT

Zmiana godzin pracy Filii Nr 1 w Staszowie, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
Nowe godziny pracy filii : 9:00 - 16:30

Nowe godziny pracy obowiązywać będą od 01.04.2019 r.

 
ZAWIADOMIENIE
wtorek, 19 marca 2019 08:48

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Staszowie działając w oparciu o § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w I i II terminie według poniższego harmonogramu: (harmonogram do pobrania TUTAJ)


Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przedłożenie sprawozdania z działalności Banku za 2018 r.
5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku.
6. Dyskusja, sprawy rożne, wnioski i postulaty.
7. Zamknięcie Zebrania.


Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad oraz działanie Zebrania Grup Członkowskich określa Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 2/2011 z dnia 17.01.2011 r., udostępniony dla członków Banku do zapoznania przed otwarciem Zebrania Grupy Członkowskiej.

Zarząd Banku

 


 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 46